Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Teklif Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Menü

MAPEG - 162. Grup İhale İlanı

MAPEG - 162. Grup İhale İlanı

MAPEG - 162. Grup İhale İlanı

18.11.2019/30951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı üzere; 6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 320 adet maden sahası Maden Kanununun 30. maddesi ve aynı maddeye eklenen Ek fıkra: 21.03.2018-7103/32 md. kapsamında “Bir sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması durumunda sahanın aramalara açık hale geleceği Genel Müdürlükçe ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen ihale taban bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir.” hükmü gereği ilan edilerek 2 inci defa ihale edilmek üzere aramalara açılacak ve ilgili sahalar Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren en az on beş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

Bu kapsamda, ihale edilecek sahaların listesi (162. Grup) MAPEG tarafından 18.11.2019 günü yayınlanmıştır.

http://www.mapeg.gov.tr/Ihaleler.aspx

İhale edilecek sahaların daha detaylı bilgileri için firmamızı arayabilirsiniz.

Yorumlar
Yorum Yap