Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Teklif Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Menü

Mücbir Sebep Gereği Alınan Tedbirler

Mücbir Sebep Gereği Alınan Tedbirler

Mücbir Sebep Gereği Alınan Tedbirler

MÜCBİR SEBEP GEREĞİ ALINAN TEDBİRLER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Mücbir Sebep Gereği Alınan Tedbirler

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen maden ruhsat sahipleri ve rödovansçılar ile 24/01/2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen deprem felaketinden dolayı bu iller kapsamındaki maden ruhsat sahipleri ve rödovansçılar için 7226 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun Ek-19 uncu maddesi gereğince 01/04/2020-30/06/2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edilmiş olup, bu hususta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca gerekli önlemler alınmıştır.

Bakanlığımız resmi Twitter hesabından 20/04/2020 tarihinde ilan edilen önlemlerin detayları aşağıda yer almaktadır:

  1. 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken 2019 yılı işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeler, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren üç ay uzatılarak 30/09/2020 tarihine kadar verilebilecektir.
  2. Mücbir sebep ilan edilen tarih aralığında, ön inceleme raporu, maden arama projesi, arama faaliyet raporu veya işletme projesi verme zorunluluğu bulunan ruhsat/müracaat sahalarının tamamı için, söz konusu rapor/projelerin verilme süresi ve talebe ilişkin diğer yükümlülükler 30/09/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
  3. Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan altı ay süre ile ilgili hüküm gereği, mücbir sebep ilan edilen tarih aralığında işletme projesi verilmesi zorunluluğu olan tüm işletme ruhsatları için, işletme projesinin ve Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki diğer yükümlülüklerin altı ay öncesinden verilmesine ilişkin hüküm uygulanmayacaktır.
  4. Maden Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında ruhsat sahibine verilen sürelerin mücbir sebep ilan edilen tarih aralığında bulunması halinde; belirtilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler 30/09/2020 tarihine kadar uzatılacaktır.
  5. Maden Kanunu’nun 14 üncü maddesi gereğince Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2019 yılı Devlet Haklarının, 28/12/2020 tarihine kadar ödenebilecektir.
  6. Ocak ayı içerisinde yatırılmadığı için iki kat olarak tahakkuk ettirilen ve 2020 yılı Haziran ayının son gününe kadar ödenmesi gereken ruhsat bedelleri, iki kat olacak şekilde ödenmesi kaydı ile ruhsat iptali yapılmaksızın 28/12/2020 tarihine kadar uzatılacaktır.
  7. Kanunun 24 üncü maddesinin on birinci fıkrası kapsamında; 7 nci madde izinlerinin süresi içinde verilmediği dönemler hesaplanırken 2020 takvim yılının tamamı idari para cezası uygulamasına mesnet teşkil eden döneme dahil edilmeyecek ve hak düşürücü süreler 28/12/2020 tarihine kadar uygulanmayacaktır.
  8. Maden Kanunu’nun 24 üncü maddesinin on ikinci fıkrası kapsamında değerlendirme yapılırken, mücbir sebep ilan edilen tarih aralığı dikkate alınmayacaktır.
  9. Mücbir sebep ilan edilen tarih aralığında Maden Kanunu kapsamında yürütülen işlemlerde verilmesi zorunlu olan 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun olmadığına dair belge 30/09/2020 tarihine kadar istenmeyecektir.
  10. Yukarıda sayılan hususlar, 24/01/2020 tarihinde deprem felaketinin yaşandığı Elazığ veya Malatya illerindeki ruhsatlar ve felaketin yaşandığı tarihte bu illerde ikamet ettiğini ispatlayan ruhsat sahipleri ve rödovansçılar için 24/01/2020 tarihinden geçerli olacaktır.

 Tüm ilgililerin bilgisine sunulur.

Yorumlar
Yorum Yap