Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Teklif Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Menü

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

FİDES MÜHENDİSLİK, ekip ruhu ile insan ve çevre sağlığını ön planda tutarak, sürekli iyileştirme ilkelerine tam bağlılık içinde, yaşam kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılması ve koruması amacı ile ülkemiz ve dünya kaynaklarının sürekliliğine katkı sağlamaktadır.

* Çevre Danışmanlık Hizmeti
* Çevre Lisans ve İzni
* Proje Tanıtım Dosyası
* Stratejik Çevresel Değerlendirme Raporu
* Atık Yönetim Planları
* Çevresel Risk Analizi
* Uygulama Projeleri ve Fizibilite Raporları
* Doğaya Yeniden Kazandırma Projesi
* Çevre Değerlendirme Raporları
* Çevresel Ölçümler (Emisyon, Hava Kalitesi, Akustik Gürültü vb.)
* Toz ve Gaz Emisyonlarının Modellemesi
* Su, Atık Su Analizi
* Sulak Alan İzin Alımı
* Çevre Dostu Üretim Yönetimlerinin Tasarım ve Kurulumu

Çevre güvenliği ve çevre mevzuatı açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması
* Çevre Performans Raporlarının Hazırlanması
* Atık Minimizasyonu Çalışmalarının Planlanması
* Çevresel İzleme ve Ölçme Parametrelerinin Belirlenmesi ve Takibi
* Yasal Beyanların Yapılması
* Atık Planlarının Hazırlanması
* Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, Atık Yönetimi vb. Eğitimlerinin verilmesi
* Çevresel Kazalara Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlanması
* Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması
* İç Tetkik Yapılması