Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Teklif Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Menü

Jeolojik ve Hidrojeolojik Etüd Hizmetleri

Jeolojik ve Hidrojeolojik Etüd Hizmetleri

Jeolojik ve Hidrojeolojik Etüd Hizmetleri

FIDES MÜHENDİSLİK, ileri teknoloji kullanarak sahada jeolojik, jeoteknik, jeofizik, hidrojeoloji, jeokimyasal prospeksiyon, sondaj çalışmaları yaparak reel bilgilerle raporlama yapar.

* Jeolojik Harita/Prospeksiyon/Yüzey Arama Çalışmaları

* Maden -Hq, Nq, Bq Sığ Ve Derin Kuyu Karotlu Maden Sondajları ve Numune Alınarak Analizlerinin Yaptırılması

* Anomali Haritalarının Çizilmesi ve Yorumlanması

* Sondaj Loglarının Çizilmesi ve Yorumlanması

* Su Arama / Jeoteknik Sondaj / Su Sondajlarının Yapılması

* İmara Esas Jeolojik ve Jeoteknik Raporlar

* Soğuk Su / Jeotermal / Doğal Mineralli Su Etüt, Analiz, Raporlama ve Ruhsatlandırma Hizmetleri

* İn-Situ Arazi Deneyleri

* Su Arama ve Su Sondajı Yapma

* Doğal Sahaların Bilirkişiliği

* Surpac'ta Standartlara uygun 3 Boyutlu Modelleme ve Rezerv Hesabı

* Soğuk Su / Jeotermal / Doğal Mineralli Suların Raporlanması ve Daimi Nezaretçi Hizmetleri