Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Teklif Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri Fides Mühendislik | Madencilik Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Menü

YTK l Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Hizmetleri

YTK l Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Hizmetleri

YTK l Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Hizmetleri

FİDES MÜHENDİSLİK, konularında dünya standartlarında danışmalık hizmeti vermektedir. Madencilik faaliyetleriniz başlamadan önce doğru bir yatırım için gerekli olan çalışmaları yaparak, faaliyetleriniz başlamadan sonuna kadar karşınıza çıkacak teknik zorlukları, kendi tecrübe ve teknik bilgisini kullanarak siz yatırımcıları doğru bilgilendirip projelerinizi uluslararası standartlarda gerçekleşmesini sağlar.

* Ön/Genel/Detay Arama Projeleri

* 3B (Boyutlu) Modelleme İle Alternatif Ocak Modelleri

* 3B (Boyutlu) Modelleme İle Maden Rezerv Hesaplamaları

* İşletme Ve Temdit Projeleri

* Daimi Nezaretçi Hizmetleri

* Patlatma ve Delik Geometrisi Dizaynı

* Taş Ocakları ve Mermer Sahalarının Projeleri ve İzinleri

* Kamulaştırma

* Arazi/Ruhsat Etütleri ve Sondaj Yeri Tespitleri ve Gerekli İzinlerin Alınması

* Rezerv Hesapları

* 7. Madde (Mera, Orman, ÇED, GSM vb.) İzinleri

* Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler (YTK) Hizmetleri (Maden işleri Genel Müdürlüğü'nde her grup ruhsat takibi, Nisan Ayı Evraklarının Hazırlanması ve Sunulması, Ruhsat Sorgulaması, Ruhsat Takibi, Müracaat gibi diğer tüm işlemler)

* Mülkiyet izinleri, Ruhsat Alım/Satım İşlemleri

* Patlayıcı Madde Kullanma izni Alınması

* Teşvik İşlemleri

* Hammadde Üretim izninin Alınması

* 2(B) Grubu ve Mermer, Endüstriyel Hammaddeler, Metalik Madenler, Kömür Madenciliği konularında, arama evresinden sonra gerekli olan; etüt, modelleme, fizibilite, yeraltı ve yerüstü işletme tasarımları, cevher hazırlama, zenginleştirme tasarımları ve uygulamaları,

* İÇ DENETİM; Tüm madencilik faaliyetlerinizin maliyet muhasebesi, hukuki yükümlülükler, verimli üretim ve tasarruflar, stok durumu, iyileştirmeler, kapasite artışı ve pazar konularında sonuç odaklı iç denetimlerin gerçekleştirilmesidir. Yöneticilerin, denetim ve kontrol talepleri doğrultusunda, istedikleri konularda objektif sayısal veri temin edilecek ve tavsiyelerimiz ekonomik kazancınız olacaktır. Yeni yönetmelikler ile yeraltı madenlerinin periyodik denetim zorunluluğu da tarafımızdan sağlanmış olacaktır.